Tìm học bổng du học Canada bằng cách làm bài essay rồi nộp trực tiếp,Hiện giờ em đang có ý định tìm học bổng du học bằng cách làm bài essay rồi nộp cùng hồ sơ cho trường để xét học bổng thay vì thông qua các trung tâm. Vậy cho em hỏi có anh chị nào từng xin học bổng chưa ạ ? nếu có thì xin chia sẻ kinh nghiệm để xin học bổng vd như: