Để bán trên amz cần tài khoản seller tài khoản seller cần 1 thẻ để nó trừ tiền phí và 1 tài khoản ở mỹ để nó trả tiền vào. - NGay sau khi tạo tk dù thành công hay ko (nó còn bắt gửi tài liệu xác minh passpost, sao kê bank) ngay lập tức trừ 39.9 đô - Sau khi xác minh xong, mình chuyển về tài khoản invidual sẽ được amazon trả lại khoản phí 39.9 đô