Chia sẻ thêm với các bạn đi Mỹ không theo Tour, việc nhập cảnh vào Mỹ về cơ bản là nhanh gọn. Nếu ai tự đi thì cũng không gặp vấn đề gì vì ở sân bay Los Angeles phần tự thao tác kê khai qua máy tự động có chế độ tiếng Việt,