Đến thăm 3 nhà máy chế biến lúa gạo lớn vùng Sacramento đúng vào mùa lúa chín, cả đoàn đi vài chục người nhưng chắc rằng mình đã là người thu lợi nhiều nhất. Được xem tận mắt người Mỹ gieo cấy, chăm sóc, thu hoạch và chế biến qua đó hiểu tại sao gạo Mỹ lại thống trị thị trường thế giới còn nông dân của họ đều là những đại điền chủ vô cùng giàu có.