Kinh nghiệm thực tập tại Anh Quốc- Châu Âu. Bạn cần làm gì để có thể đương đầu và cạnh tranh trong môi trường tuyển dụng khốc liệt? Hơn 50% nhà tuyển dụng tại Anh nói họ sẽ không tuyển một cử nhân vừa tốt nghiệp mà không có một chút kinh nghiệm nào (nghiên cứu của Highflier - 2013).