VÀI KỶ NIỆM VỚI CỤ ĐỖ MƯỜI (tiếp theo): Một buổi tối trò chuyện với nguyên Tổng Bí thư về FDI - Bài chia sẽ của tiến sĩ Ngô Công Thành