VÀI KỶ NIỆM VỚI CỤ ĐỖ MƯỜI- chia sẻ của TS Ngô Công Thành về Vấn đề tiếp nhận công nghệ trong hợp tác đầu tư với nước ngoài.