Vinfast thuê Beckham giá bao nhiêu tiền để quảng bá cho ô tô?Beckham hiện đang làm đại diện hình ảnh cho Armani, Gillette và Pepsi. Trước đây, Beckham từng làm đại diện cho thương hiệu giày đình đám Adidas, hãng xe Jaguar.