Chia sẻ , tâm sự về cuộc sống du học Đài Loan tự túc vừa học vừa làm nên biết để tránh và phấn đấu. Bài viết là lời tâm sự, chia sẻ kinh nghiệm 8 năm học rồi đến làm của một cựu học sinh bên Đài Loan trên một diễn đàn du học Đài Loan