Có nên học Công nghệ thông tin ở Học viện Nông nghiệp có tốt không? Em thi khối B và bị trượt Đại học Y, giờ muốn đăng ký nguyện vọng bổ sung vào Học viện Nông nghiệp Việt Nam.