Du học Nhật Bản. Có vất vả, có khó khăn đấy, nhưng tại sao lại không bao giờ là hối hận? Các bạn hãy đọc trang tâm sự sau của 1 bạn hiện đang là du học sinh tại Nhật Bản nhé!