Hiểu về vai trò của nhạc trưởng trong dàn nhạc/.Dưới dây là đôi lời của bạn Sơn Nguyễn, hiện đang theo học về chỉ huy tại Nhạc Viện Mannheim tại Đức, về nhiệm vụ của nhạc trưởng.