Kinh nghiệm phỏng vấn visa du học Mỹ , cách đón đầu câu hỏi và trả lời phỏng vấn và gợi ý trả lời phỏng vấn du học Mỹ. Bài viết chia sẻ từ khâu chuẩn bị hồ sơ, cách trả lời sao cho tỉ lệ đỗ cao hơn của một bạn du học sinh vừa đậu phỏng vấn tại đại sứ quán.