Làm gì khi phỏng vấn bị trượt? - du học Mỹ, Câu hỏi phỏng vấn Visa Mỹ 2018- Nên làm gì sau khi phỏng vấn trượt Visa Mỹ?