Một số mẫu đầm cho người mập, từ 60-70kg đẹp 2018. Có nhiều đầm công sở và váy cho người mập mùa đông ở Bắc Bộ và miền Nam (Nam Bộ).