Một số mẫu đầm cho người mập, từ 60-70kg

Một số mẫu đầm cho người mập, từ 60-70kg đẹp 2018.  Có nhiều đầm công sở và váy cho người mập mùa đông ở Bắc Bộ và miền Nam (Nam Bộ).

Các mẫu thời trang đẹp hiện nay:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *