Sếp khó tính mới là sếp tốt!"✅ - Nhân viên: ✅ Sếp! Ngày mai em xin nghỉ 1 buổi nhé, nhà em có việc ạ. + Sếp: Việc gì thế em? - Nhân viên: Dạ, bạn em cưới.