VIETCOMBANK Tuyển Dụng 2018 :CỘNG TÁC VIÊN BÁN HÀNG TRỰC TIẾP - dự kiên thi - tháng 12/2018. Nhằm phục vụ cho hoạt động kinh doanh, Vietcombank cần tuyển chọn Cộng tác viên Bán hàng trực tiếp (CTV) cho các Chi nhánh trên hệ thống Vietcombank.