Bị bắt khi làm chui khi du học Mỹ thì làm thế nào? Những vấn đề gì khi làm partime, làm chui part- time tại Mỹ? Luật pháp Mỹ sẽ phạt bạn ra sao khi làm chui?