Du học Mỹ cần bao nhiêu tiền ? Budget thấp nên chọn trường nào để du học Mỹ .Bài viết là lời chia sẻ của một bạn du học sinh Mỹ.