Học bổng chính phủ đi du học Mỹ sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều về mặt tài chính. Bởi vậy, việc tìm hiểu thông tin về học bổng chính phủ để apply sẽ là rất cần thiết và hữu ích. Trong bài viết này, mình xin được chia sẻ lại bài viết của một cựu du học sinh về một loại học bổng chính phủ của Mỹ mang tên Fulbright.