Lương một số công việc xuất khẩu lao động tại Nhật 2019

Lương một số công việc xuất khẩu lao động tại Nhật 2019, 🎄🎄🎄 Thực phẩm tại Hokkaido🍁🍁🍁 Đóng sách tại Hokkaido 💵💵💵 Đóng sách tại Saitama 👨‍🌾👩‍🌾👨‍🌾 Chế tạo và bảo dưỡng giàn giáo

🎄🎄🎄 Thực phẩm tại Hokkaido
6 nữ, 18 nam tuổi 18-31
Sản xuất đậu phụ, giá đỗ
Lương 145,000 yên/ tháng
10/1 chốt form. 14/1 thi tuyển

🌳🌳🌳 Thực phẩm tại Hokkaido
12 nữ, 36 nam tuổi 18-31
Làm bánh mỳ
Lương 145,000 yên/ tháng
10/1 chốt form. 14/1 thi tuyển

🍁🍁🍁 Đóng sách tại Hokkaido
18 nữ từ 18-31 tuổi
Lương 145.000 yên/ tháng
10/1 chốt form. 14/1 thi tuyển

💵💵💵 Đóng sách tại Saitama
6 nam tuổi từ 18- 28
Lương 153.000 yên/ tháng
15/1 chốt form, 26/1 thi tuyển

👨‍🌾👩‍🌾👨‍🌾 Chế tạo và bảo dưỡng giàn giáo
6 nam từ 19-30 tuổi
Lương 152.000 yên /tháng
10/1 chốt form. 20/1 thi tuyển

🖌🖌 🖌 Chú ý : Tất cả các đơn trên nhận bằng CẤP 2. Thị lực tốt.
1️⃣ CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN
TUYỂN 10/30 NAM. LƯƠNG CƠ BẢN 150.000 YÊN.
CẦM TAY 140.000- 160.000 YÊN/THÁNG
8/1 CHỐT FORM

2️⃣ SẢN XUẤT LẮP RÁP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ
TUYỂN 60/ 120 NAM . LƯƠNG CƠ BẢN 170.000 YÊN.
CẦM TAY 130.000 YÊN/ THÁNG
27/12 CHỐT FORM

3️⃣SẢN XUẤT LÁP RÁP, ĐÚC NHỰA, ĐÓNG GÓI CÔNG
NGHIỆP, BẢO DƯỠNG TIỆN.
LƯƠNG CƠ BẢN 169.000 YÊN. CẦM TAY 120.000 YÊN/ THÁNG.
TUYỂN 37/ 69 NAM.
3/1 CHỐT FORM

4️⃣THỦY SẢN
TUYỂN 3/10 NỮ. LƯƠNG 120.000 YÊN. CẦM TAY
10/1 CHỐT FORM

☎️☎️☎️ HOTLINE : 096 274 0210/ 02272 220 289

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *