Bài viết dưới đây cũng là lời chia sẻ của một bạn du học sinh tại Canada, viết để truyền lại kinh nghiệm của mình. Đó là nên mang gì sang Canada, những thứ cần mang theo khi du học Canada hay du học sinh canada được mang theo bao nhiêu kg hành lý