Nước Mỹ đã lạc hậu thế nào so với Trung Quốc,Sự phát triển thần kì của Trung Quốc là điểu ko ai có thể chối cãi và phủ nhận; đặc biệt nếu nhìn lại lịch sử và dự đoán cho tương lai