Các loại chứng chỉ tiếng Trung du học sinh nên biết, thơi hạn của nó bao lâu, ✅các chứng chỉ TOCFL hsk có thời hạn bao lâu✅Người học tiếng Trung hoặc đi du học Trung Quốc muốn có chứng nhận về trình độ cần có các chứng chỉ tiếng Trung. Chứng chỉ tiếng Trung có thời hạn bao lâu. Đây là các loại chứng chỉ tiếng Trung du học sinh nên biết: