Trong các dịp tết đến, mọi người hay quan tâm đến vấn đề gửi hàng ra nước ngoài, quy định gửi thực phẩm qua Mỹ, cách gửi đồ qua các bên giao hàng