Các đối tượng miễn chứng minh tài chính khi xin visa Multiple Hàn Quốc, visa Multiple Hàn Quốc