Các thủ đoạn lừa đảo sinh viên Việt Nam hiện nay. Do nhiều người bị lừa đảo, đa phần là các bạn sinh viên mới đi học. Nên mình viết bài viết này để cảnh báo lừa đảo khi tìm kiếm việc làm. Các bạn nên đọc kĩ, có vấn đề gì cứ hỏi admin để được giải đáp.