Bây giờ càng ngày mọi người càng theo xu hướng hội nhập, việc du học Nhật vừa học vừa làm đã trở thành một xu hướng của giới trẻ hiện nay. Nên nhu cầu du học Nhật và học tiếng Nhật của người Việt càng ngày càng cao.