Cách chuyển tiền sang Mỹ và đóng học phí du học Mỹ. Gửi tiền ra nước ngoài đối với dân thường như chúng ta thì không đơn giản, bạn phải có lý do chính đáng. Lý do của bạn ở đây là Đi học.