Vì mình chỉ làm nhà hàng từ lúc sang đến giờ, nên sẽ chia sẻ chủ yếu là kinh nghiệm kiếm việc ở nhà hàng Hàn Quốc thôi nhé! Đây là kinh nghiệm xin việc của riêng cá nhân mình đồng nghĩa với việc không hẳn là đầy đủ nhưng hy vọng giúp ích được cho mọi người.