Để có một cuộc sống du học tạm ổn bên Canada điều đầu tiên là baj phải chuẩn bị về mặt tài chính. Vậy, du học Canada gồm những khoản nào, chi phí du học khoảng bao nhiêu. Tham khảo những người đi trước có lẽ sẽ giúp các bạn chuẩn bị kỹ càng hơn.