du học Canada, Chia sẻ kinh nghiệm có việc làm sớm khi đi du học Canada, chi phí sinh hoạt du học Canada. Kinh nghiệm sống Canada