Khi đi du học Canada, ngoài những thứ mà khi ở nhà cần chuẩn bị sang du học Canada rồi thi mình nghĩ các bạn nên tìm hiểu về việc tìm nhà ở Canada như thuê nhà ở Toronto hay thuê nhà ở Vancouver.