Chương trình SDS (Student Direct Stream) là 1 chương trình đặc biệt của Canada dành cho 4 nước: Trung Quốc, Ấn Độ, Philipines và Việt Nam . Đặc tính của chương trình này là thủ tục nhanh, gọn , không cần chứng minh tài chính.