TOPIK là chứng chỉ đánh giá năng lực tiếng Hàn, điều kiện cần thiết để xét học bổng du học hoặc làm việc cho các công ty Hàn Quốc. Dưới đây là 6 cuốn✅sách luyện thi Topik được cộng đồng người học tiếng Hàn chia sẻ giúp luyện thi TOPIK hiệu quả.