Có bao nhiêu nguồn cấp học bổng? Cách phân biệt các loại học bổng? Đây là kiến thức cơ bản nhất để từ đó các bạn có thể chọn được loại học bổng phù hợp với bản thân mình.