Năm nay cũng vậy, cơ hội nhận học bổng chính phủ Thụy Điển 2019 cũng đã nhiều suất học bổng cho sinh viên nước ngoài. Học bổng chính phủ Thụy Điển 2019, kinh nghiệm xin học bổng Thụy Điển.