Cuộc sống ở canada như thế nào? Chia sẻ chi tiết về việc đi lại ở Canada của du học sinh . Việc đi lại này có khác gì so với ở Việt Nam không, và phương án thích nghi với sự khác biệt này sao cho hợp lý.