Cuộc sống ở canada như thế nào: con người , khí hậu và thời tiết Canada. Đây sẽ là những chia sẻ, hiểu biết cơ bản giúp ích cho các bạn du học sinh hiểu về nơi mình sẽ học tập và sinh sống.