Bài viết sẽ chia sẻ với bạn những tiện ích, tiện nghi và những cái " sướng" hơn so với ở Việt Nam. Đảm bảo các bạn sẽ thích thú và muốn sang du học ngay tại Canada đấy!