Một trong những câu hỏi mà các bạn sinh viên Việt Nam khi đi thường hay đặt ra khi đăng k‎y‎ du học Canada là nên học ngành gì, trường nào, cơ hội xin việc có tốt không.