Chắc hẳn khi đến làm việc và học tập tại một đất nước hoàn toàn mới sẽ có một sự xa lạ, bỡ ngỡ nhất định. Rồi khi gặp khó khăn ở nơi xứ người, du học sinh thường dễ bị buồn chán và cảm thấy cô đơn rất nhiều.