[Du học Úc] Học bổng từ Southern Cros University – đại học top đầu thế giới

Học bổng du học Úc từ Southern Cros University 2019. Trường đại học top đầu thế giới.

Học bổng du học Úc từ Southern Cros University 2019

Thông tin về trường:

– #2 in Australia for International Student Support (2016/17).

– Top 50 Gen Y University.

– Top 100 in Asia – Pacific.

– World Standard or Above in 24 key research areas

Thông tin học bổng:

Dr Alan Phan Scholarship:

– Học bổng trị giá $5000

– Áp dụng tại 3 cơ sở Gold Coast, Lismore, Coffs Harbour

– Kỳ nhập học tháng 3, 7, 10/2019.

SCU International Women in STEM Scholarship:

– Học bổng trị giá $5,000 dành cho sinh viên nữ ▪️ Áp dụng tại 3 cơ sở Gold Coast, Lismore, Coffs Harbour

– Kỳ nhập học tháng 3, 7, 10/2019

– Áp dụng ngành : School of Environment Science and Engineering hoặc School of Health and Human Science.

Outstanding Academic Performance Scholarship:

– Học bổng trị giá $5,000 dành cho sinh viên năm thứ 2 tại SCU có thành tích học tập xuất sắc (>7.8).

Advancement Scholarship

– Học bổng trị giá $5,000 dành cho sinh viên quốc tế theo học tại Southern Cross University hoặc đại học khác tại Úc có ý định theo học các khoá học sau đại học tại Southern Cross University

SCU International Regional Scholarship:

– Học bổng trị giá $5,000 dành cho sinh viên quốc tế cho chương trình đại học hoặc sau đại học

– Áp dụng cho 3 cơ sở: Gold Coast, Lismore Coffs Harbour

– Sinh viên phải đủ yêu cầu đầu vào của trường: bao gồm GPA và tiếng Anh

Học bổng dành cho các chuyên ngành:

– Bachelor of Business

– Bachelor of Business in Tourism and Hospitality

– Bachelor Accounting

– Bachelor of Convention and Event Management

– Master of Business Administration

– Master of Professional Accounting

– Master of International Tourism and Hospitality

Điều kiện:

– Undergraduate: Đạt IELTS trên 6.0 (không kỹ năng nào dưới 5.5)

– Postgraduate: Đạt IELTS trên 6.5 (không kỹ năng nào dưới 5.0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *