Mình từng ở Đức hơn 4 năm, và về Việt Nam bắt đầu xây dựng một công ty cũng được 21 tháng rồi. Mình muốn chia sẻ câu chuyện của mình, cũng là hy vọng gặp gỡ được những ai đã đi và về lại, về lại vì một hoài bão khó diễn tả được.