Du học sinh nên về hay ở lại nước làm việc? - đây là điều băn khoăn mà không ít của du học sinh.