Học bổng Master và MBA tại trường đại học Oxford cập nhật 2019

Cơ hội học bổng cho khối ngành Kinh tế/ Kinh doanh và MBA tại trường Saïd Business School (trực thuộc đại học danh tiếng Oxford). Trường nằm trong top các trường kinh doanh hàng đầu thế giới, riêng chương trình MBA và Executive MBA (EMBA) đều nẳm trong top 10 toàn cầu. Các học bổng bên dưới chủ yếu dành cho bậc MBA/ EMBA.

Học bổng Master và MBA tại trường đại học Oxford cập nhật 2019

Danh sách học bổng Master và MBA

1. THE SKOLL SCHOLARSHIP: TOÀN PHẦN
Số lượng: 5 suất
Giá trị: toàn phần, bao gồm học phí và ít nhất £14,777 sinh hoạt phí
Ngành học: MBA.
Deadline: 11.01.2019
Link:
https://www.sbs.ox.ac.uk/oxford-experience/scholarships-and-funding/skoll-scholarship

2. WEIDENFELD-HOFFMANN SCHOLARSHIPS AND LEADERSHIP PROGRAMME: TOÀN PHẦN

Số lượng: 3 suất
Giá trị: toàn phần, bao gồm học phí và ít nhất £14,777 sinh hoạt phí. Ngoài ra, bạn sẽ được tham gia vào các lớp huấn luyện chuyên sâu về khả năng lãnh đạo.
Ngành học: MBA.
Deadline: 11.01.2019
Link:
https://www.sbs.ox.ac.uk/oxford-experience/scholarships-and-funding/weidenfeld-hoffmann-scholarships-and-leadership

3. OXFORD PERSHING SQUARE SCHOLARSHIP: TOÀN PHẦN
Số lượng: 5 suất
Giá trị: toàn phần, bao gồm học phí, các chi phí cho trường và ít nhất £14,553 sinh hoạt phí trong 2 năm học
Ngành học: MBA 1+1 (kéo dài 2 năm học). Bản thân ad rất thích chương trình học này, vì nó cho phép mình theo đuổi 1 ngành master trong năm đầu, sau đó tiếp tục theo học MBA năm thứ 2.
Tiêu chí đánh giá: khả năng học thuật, khả năng lãnh đạo, cá tính, etc.
Deadline: 28 January 2019
Link:
https://www.sbs.ox.ac.uk/oxford-experience/scholarships-and-funding/oxford-pershing-square-scholarship
Trong link có câu hỏi cho bài luận và profile của các bạn từng đạt học bổng nhé

4. THE FORTÉ FOUNDATION FELLOWSHIPS FOR WOMEN
Số lượng: 1 suất cho Executive MBA
Giá trị: GBP 15.000/ suất
Ngành học: Executive MBA (kéo dài 21 tháng)
Tiêu chí đánh giá: khả năng học thuật (đánh giá qua CV, bảng điểm và thư xin học bổng), thành tựu trong sự nghiệp, đặc biệt là khả năng lãnh đạo (đánh giá qua CV, thư xin học bổng), khát vọng truyền cảm hứng (đánh giá qua thư xin học bổng), sự sẵn sàng và cam kết trở thành Đại sứ cho trường (đánh giá qua thư xin học bổng).
Deadline: 15.04.2019
Link:
https://www.sbs.ox.ac.uk/oxford-experience/scholarships-and-funding/executive-mba-scholarships-women

5. THE OXFORD EXECUTIVE MBA SCHOLARSHIP FOR WOMEN IN ASSOCIATION WITH THE 30% CLUB
Số lượng: 1 suất
Giá trị: 50% học phí
Ngành học: Executive MBA (kéo dài 21 tháng)
Tiêu chí đánh giá: khả năng học thuật (đánh giá qua CV, bảng điểm và thư xin học bổng), thành tựu trong sự nghiệp, đặc biệt là khả năng lãnh đạo (đánh giá qua CV, thư xin học bổng), khát vọng truyền cảm hứng (đánh giá qua thư xin học bổng), sự sẵn sàng và cam kết trở thành Đại sứ cho trường (đánh giá qua thư xin học bổng).
Deadline: 15.04.2019
Link:
https://www.sbs.ox.ac.uk/oxford-experience/scholarships-and-funding/executive-mba-scholarships-women

6. EXECUTIVE MBA DIRECTOR’S SCHOLARSHIPS:

Ngoài tiêu chí về khả năng học thuật, HB này sẽ chú trọng vào việc background của bạn đóng góp như thế nào vào tính đa dạng trong lớp học. Họ cũng sẽ ưu tiên cho các bạn đến từ các thị trường mới nổi nên mình nghĩ profile đến từ Việt Nam vẫn có tính cạnh tranh tốt.
Số lượng: không đề cập
Giá trị: GBP 20.000 (HB bán phần để chi trả học phí)
Ngành học: Executive MBA (kéo dài 21 tháng)
Tiêu chí đánh giá: khả năng học thuật, sự đóng góp của bạn vào tính đa dạng của lớp/ chương trình, etc.
Deadline: có 4 kì đánh giá cho đợt nhập học tháng 9.2019, nhưng mình gợi ý nên nộp sớm để tránh quỹ học bổng…hết tiền nghen.
• 28 January 2019
• 25 February 2019
• 15 April 2019
• 30 May 2019
Link:
https://www.sbs.ox.ac.uk/oxford-experience/scholarships-and-funding/executive-mba-directors-scholarships

7. ALUMNI ANNUAL FUND SCHOLARSHIPS

Số lượng: không đề cập, nhưng khoảng 15 suất/ kì nhập học
Giá trị: up to GBP 20.000 (HB bán phần để chi trả học phí)
Ngành học: MBA (kéo dài 1 năm học)
Tiêu chí đánh giá: đây là học bổng thuần về khả năng học thuật.
Deadline: có 4 kì đánh giá cho đợt nhập học tháng 9.2019, nhưng mình gợi ý nên nộp sớm để tránh quỹ học bổng…hết tiền nghen.
• 28 January 2019
• 25 February 2019
• 15 April 2019
• 30 May 2019
Link:
https://www.sbs.ox.ac.uk/oxford-experience/scholarships-and-funding/alumni-annual-fund-scholarships

8. GLOBAL LEADERSHIP COUNCIL (GLC) SCHOLARSHIPS FOR WOMEN

Số lượng: 2 suất
Giá trị: GBP 30.000 (HB bán phần để chi trả học phí)
Ngành học: MBA (kéo dài 1 năm học)
Tiêu chí đánh giá: khả năng học thuật + khả năng lãnh đạo
Deadline: có 4 kì đánh giá cho đợt nhập học tháng 9.2019, nhưng mình gợi ý nên nộp sớm để tránh quỹ học bổng…hết tiền nghen.
• 28 January 2019
• 25 February 2019
• 15 April 2019
• 30 May 2019
Link:
https://www.sbs.ox.ac.uk/oxford-experience/scholarships-and-funding/global-leadership-council-glc-scholarships-women

Về chương trình MBA, bạn tham khảo thêm ở đây
https://www.sbs.ox.ac.uk/programmes/oxford-mba

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *