Tiếp nối bài viết về những học bổng có giá trị cao hơn MEXT, hôm nay là học bổng của ĐH TOYO, Nhật Bản, 1 trong 47 trường ĐH trong Top Global Universities Japan.