Hỏi về cuộc sống ở Canada- hành tranh kiến thức du học sinh cần chuẩn bị trước khi bay. Khi đi du học cũng là hòa mình vào môi trường mới, sống và học tập sinh hoạt xung quanh là bạn bè mới, các mối quan hệ mới. Những câu hỏi về cuộc sống ở Canada thường là về con người, việc làm, thời tiết....