Những ai đang chuẩn bị đi hoặc tìm hiểu về Canada đều có rất nhiều thắc mắc : lập tài khoản bank nào? xài phone plan nào có lợi ? nên mua quần áo mùa đông ở Việt Nam không? và đem đồ gì theo từ Việt Nam ?